Poezii

LIBERTATE ILUZORIE


sunt ca un strop de rouă rătăcind pe un burlan argintiu alerg necontenit într-o călătorie ce pare fără sfîrșit rotundul pîntecos mă poartă spre lutul galben iar cînd ajung cuprind pămîntul într-o îmbrățișare apoi mă sting la rădăcina unui trandafir… Read More ›

UNEORI


uneori ies din mine și mă plimb ca o nălucă prin ceilalți mă alint în iubirile lor și le plîng disperarea culegîndu-le lacrima de pe buzele arse de febra trădării dacă nu mi-ar fi atât de frig ar fi o… Read More ›

Aș scrie poezie


aș scrie poezie pe pietre de rîu măcar peștii ce mișună pe dedesubt să se înfrupte știu că într-o bună zi un pescar abil îi va prinde în undiță apoi dorul meu ascuns în carnea albă va poposi la el… Read More ›

Poezie (ne)albastră


nu te-ai săturat să trăiești numai albastru? visezi albastru, citești poezie albastră – scrisă, evident, de un poet cu ochi albaștri – vezi viitorul doar în albastru și ceva cenușiu (e drept). plîngi atît de albastru încît lacrimile tale seamănă… Read More ›

DACĂ AȘ PUTEA


dacă aș putea să despart viața la fel cum despart cuvintele în silabe de o parte aș aduna iubirile de cealaltă aș ascunde durerile rezemat între paranteze – ca niște cerberi – aș așeza viitorul să nu se piardă printre… Read More ›

STROP DE VIS


(Foto de aici) alerg să mă întâlnesc cu ploaia în locul de unde izvorăște dezbrăcată de măști și secrete îi voi șopti vorbe de rouă născute din furtuni obosite ea mă va fulgera orbitor acoperindu-mă cu pletele ude când am… Read More ›

Tristeți pentru mîine


(Foto de aici) nu mă dor anii năvăliți precum corbii asupra unui stîrv nu am teamă de ridurile ce-mi brăzdează ca o hartă hidrografică obrajii mi-e dor de-amintiri cu parfum de trecut adunate  – cu răbdarea hîrciogului – în povești… Read More ›

Coșmar cromatic


(foto de aici) un val cenușiu mă izbește în piept împrăștiindu-se pe un sîn asemănător cu un țărm pictat în verde smarald. în noapte – care a ucis stelele și luna – corbi întunecați se rotesc, se-nvârtesc țipând incolor și… Read More ›